Ita Fort , Itanagar

Address: Arunachal Pradesh, Itanagar, 791111, Phone: 098111 59593 Built by: Chutiya Kingdom